Mitä on terapeuttinen jäsenkorjaus?

Kipu on usein viesti siitä, että jokin on epätasapainossa. Ajatuksista tai tunteista johtuvat lukkiutumiset aiheuttavat monenlaisia kiputiloja fyysiseen kehoon. Kivusta ja lukoista vapautumiseksi tarvitaan usein sekä fyysisen, että psyykkisen puolen apukeinoja.

Usein tunnepuolen jumi pitää yllä kehon kiputilaa- ja päinvastoin: kehossa oleva lukko aukeaa vasta tunnepuolen syitä kohdatessa ja niistä irti päästäessä.

Kehon eri osat varastoivat eri tunnetiloja. Tähän tietoon nojaten jäsenkorjaaja saa vinkkejä kehon ja mielen yhteyksistä ja jumien aiheuttajista. Näin asiakas, joka ei useinkaan itse ole oivaltanut kivun ja tunteiden yhtyettä, voi tiedostaa kipujen aiheuttajia. Kun kehossa oleva lukko avataan mekaanisesti käsittelemällä ja samaan aikaan puhumalla, keho alkaa parantaa itse itseään ja kokonaisvaltainen psykofyysinen toipuminen alkaa.

Kun ihminen pääsee jäsenkorjaajan avulla lukoistaan, hän oppii paremmin kohtaamaan itseään ja päästämään irti ajatusmalleista ja tunteista, jotka haittaavat, sitovat ja kuormittavat elämää.

Kun lukkiutuneita nikamia ja niveliä käsitellään, lihakset rentoutuvat, hermopinteet vapautuvat, verenkierto vilkastuu ja aineenvaihdunta lähtee tuomaan tulehduksia aiheuttavia kuona-aineita pois kehosta.

Perinteiseen jäsenkorjaukseen verrattuna terapeuttinen jäsenkorjaus eroaa siten, että fyysisen kehon lisäksi on mahdollista käsitellä myös tunnepuolen tekijöitä.

Joihinkin asiakkaan kokemiin vaivoihin voi liittyä psyykkinen yhteys, ajatus tai tunne, jonka tiedostamalla asiakas vapautuu kehon kiputilasta ja lukosta.

Asiakkaan tarpeet huomioiden, kaikki hoidot ovat yksilöllisiä. Joidenkin kanssa riittävä hoito on nikamien, nivelten ja lihasten käsittely, kun taas toisille tämän lisäksi on tärkeää hoitajan tuki myös tunnetilojen ja ajatusmallien käsittelemisessä.

Terapeuttinen jäsenkorjaus tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hoidon aikana käsitellään yleensä terveyttä laajemminkin, kuten ravinnon, liikunnan ja levon merkityksestä keskustellen.

Mitä on terapeuttinen jäsenkorjaus?
Mitä on terapeuttinen jäsenkorjaus?